Nguyễn Xuân Phúc » "Cty CP TM&DV Lã Vọng"

Cty CP TM&DV Lã Vọng

Thanh tra các dự án của Cty CP TM&DV Lã Vọng

Thanh tra các dự án của Cty CP TM&DV Lã Vọng

11/06/2018Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc thanh tra các dự án của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng và các đơn vị thành viên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh minh họa Xét báo cáo của UBND thành phố Hà Nội về...