Nguyễn Xuân Phúc » "cty cổ phần"

cty cổ phần

Chuyển 7 đơn vị sự nghiệp công lập thành cty cổ phần

Chuyển 7 đơn vị sự nghiệp công lập thành cty cổ phần

10/01/2019Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 7 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh minh họa Trong đó, Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ đối với Nhà khách A1, Nhà khách Tỉnh ủy. Nhà...

Chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Phú Yên thành cty cổ phần

Chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Phú Yên thành cty cổ phần

05/01/2019 | Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chuyển thành công ty cổ phần giai đoạn 2018-2020. Ảnh minh họa Theo đó,Thủ tướng Chính...

Hòa Bình chuyển 4 đơn vị sự nghiệp thành cty cổ phần

Hòa Bình chuyển 4 đơn vị sự nghiệp thành cty cổ phần

27/07/2018 | Thủ tướng Chính phủ đồng ý tỉnh Hòa Bình chuyển 4 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, trong đó Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần. 4 đơn vị...