Nguyễn Xuân Phúc » "con dấu hết giá trị sử dụng"

con dấu hết giá trị sử dụng

Giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số CQNN để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu

Giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số CQNN để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu

14/05/2019Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử. Ảnh minh họa Cụ thể, con dấu hết giá trị sử dụng của các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước sau đây được...