Nguyễn Xuân Phúc » "cơ chế đầu tư PPP"

cơ chế đầu tư PPP

Nghiên cứu phản ánh về cơ chế đầu tư PPP

Nghiên cứu phản ánh về cơ chế đầu tư PPP

09/01/2019Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu phản ánh của Báo đấu thầu về vấn đề cơ chế đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Ảnh minh họa Trước đó, trang tin điện tử Báo đấu thầu ngày 24/12/2018 có bài viết “Không thiếu tiền, không...