Nguyễn Xuân Phúc » "chuyển giao công nghệ"

chuyển giao công nghệ

Thúc đẩy chuyển giao công nghệ nước ngoài vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên

Thúc đẩy chuyển giao công nghệ nước ngoài vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên

07/01/2019Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030’’.   Mục tiêu của Đề án nhằm định hướng chính sách hỗ trợ chuyển giao, làm chủ và...

Nghiên cứu tiếp thu các khuyến nghị chính sách về chuyển giao công nghệ

Nghiên cứu tiếp thu các khuyến nghị chính sách về chuyển giao công nghệ

04/07/2018 | Thời báo Kinh tế Việt Nam số 153 ra ngày 27/6/2018 có đăng bài viết “Cần chính sách thúc đẩy doanh nghiệp nội địa khi chuyển giao công nghệ không như kỳ vọng”, đề cập vấn đề chuyển giao...

Chính sách chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp qua hoạt động khuyến nông

Chính sách chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp qua hoạt động khuyến nông

25/05/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông. Trong đó nêu rõ chính sách chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp thông qua hoạt động khuyến nông như: Chính sách bồi dưỡng, tập huấn,...

Hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ

Hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ

23/05/2018 | Theo Nghị định 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa...

Lời hứa của Vingroup sẽ mở rộng cánh cửa tương lai cho ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam?

Lời hứa của Vingroup sẽ mở rộng cánh cửa tương lai cho ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam?

06/09/2017 | Chia sẻ với báo chí, Vingroup cho biết trong quá trình sản xuất sẽ ưu tiên mua các linh kiện, phụ kiện mà các doanh nghiệp trong nước đang làm được, đồng thời sẽ hỗ trợ, hợp tác để có thêm nhiều...

Công an Hà Nội điều tra nghi án luật sư, thẩm phán ‘chạy án’ hàng tỉ đồng

Công an Hà Nội điều tra nghi án luật sư, thẩm phán ‘chạy án’ hàng tỉ đồng

15/08/2017 | Công an Hà Nội điều tra nghi án luật sư, thẩm phán ‘chạy án’ hàng tỉ đồng; Việt Nam xuất khẩu khí tài an ninh: Kỳ vọng rất lớn; Công bố nguyên nhân vụ tàu 2 lần trật đường ray; Tài xế...

Chúng ta vẫn chuyển giao công nghệ qua mua máy móc đã lạc hậu 2-3 thế hệ

Chúng ta vẫn chuyển giao công nghệ qua mua máy móc đã lạc hậu 2-3 thế hệ

02/06/2017 | Sáng 2-6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật chuyển giao công nghệ (CGCN) sửa đổi. Làm thế nào để đơn giản hóa thủ tục, thúc đẩy việc CGCN nhưng đảm bảo kiểm soát được các...

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV: Cần đột phá trong chuyển giao công nghệ mới, công nghệ sạch

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV: Cần đột phá trong chuyển giao công nghệ mới, công nghệ sạch

02/06/2017 | Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ ba, sáng 2/6, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa...

Tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài

Tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài

07/07/2014 | Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2020 nhằm phấn đấu đạt 60% số công nghệ do mạng lưới chuyên gia tìm kiếm công nghệ giới...