Nguyễn Xuân Phúc » "Chương trình giám sát của Quốc hội"

Chương trình giám sát của Quốc hội

Triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019

Triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019

10/07/2018Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về triển khai Nghị quyết số 59/2018/QH14 ngày 12/6/2018 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN) Công bố 5 Nghị quyết của Quốc hội Cụ...

Giao thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018

Giao thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018

21/07/2017 | Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về triển khai Nghị quyết số 35/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018. Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV Cụ thể,...