Nguyễn Xuân Phúc » "Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng"

Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng

Khi người con Thủ đô làm nên lịch sử

Khi người con Thủ đô làm nên lịch sử

23/10/2018Dọc theo chiều dài lịch sử, Việt Nam đã có 11 đời Chủ tịch nước. Thế nhưng, có lẽ ít ai để ý, lần đầu tiên, Thủ đô Hà Nội có một người trở thành Nguyên thủ quốc gia, đó là Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng. https://video.vntube.info/server-01/2018-10-23/uploads/1eda857856b238b33ac151da620d2653.mp4 Cũng chẳng rõ có phải...