Nguyễn Xuân Phúc » "Chính phủ ban hành Nghị định"

Chính phủ ban hành Nghị định

Chính phủ ban hành nghị định về đi lại trong lãnh hải Việt Nam

Chính phủ ban hành nghị định về đi lại trong lãnh hải Việt Nam

07/02/2018Nghị định nêu rõ tất cả các loại tàu thuyền không phân biệt quốc tịch, trọng tải được phép đi qua không gây hại trong lãnh hải Việt Nam.  Ngày 7/2, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2018/NĐ-CP về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam phục vụ cho việc tàu thuyền...

Chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chức năng, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

05/04/2017 | Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo Nghị định, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan của Chính...

Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

04/04/2017 | Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ. Trụ sở Bộ Nội vụ Theo đó, Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ,...

Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

13/02/2017 | Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước vừa được Chính phủ ban hành.   Toàn cảnh phiên họp báo Chính phủ thường...

Tăng lương tối thiểu vùng lên 3,75 triệu đồng/tháng từ 1.1.2017

Tăng lương tối thiểu vùng lên 3,75 triệu đồng/tháng từ 1.1.2017

17/11/2016 | Chính phủ ban hành Nghị định số 153/2016/NĐ-CP quy định, từ ngày 1.1.2017, các loại hình doanh nghiệp sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới đối với người lao động từ 2,58 – 3,75 triệu đồng/tháng....

Xử lý nghiêm vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Xử lý nghiêm vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

08/08/2016 | Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 95/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê. Trong đó quy định xử phạt đối với vi phạm trong lĩnh vực này từ 300 nghìn đồng...

Quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm

Quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm

12/07/2016 | Chính phủ vừa ban hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm. Ảnh minh họa Cụ thể, Nghị...

Thủ tướng ký ban hành Nghị định mới về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thủ tướng ký ban hành Nghị định mới về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

20/05/2014 | Chính phủ vừa ban hành Nghị định 48/2014/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thay thế Nghị định số 129/2008/NĐ-CP ngày...

Chính phủ ban hành Nghị định mới: Để khách Việt chơi casino bị phạt 200 triệu

Chính phủ ban hành Nghị định mới: Để khách Việt chơi casino bị phạt 200 triệu

31/07/2013 | Chỉ có người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, có hộ chiếu nước ngoài được phép vào chơi tại casino. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 86 về kinh doanh trò chơi có thưởng dành...