Nguyễn Xuân Phúc » "Cái Mép Thị Vải"

Cái Mép Thị Vải

Nâng cao hơn nữa hiệu quả khai thác các cảng biển thuộc Nhóm 5

Nâng cao hơn nữa hiệu quả khai thác các cảng biển thuộc Nhóm 5

09/07/2018Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, khai thác các cảng biển thuộc Nhóm 5 và các bến cảng khu vực Cái...

Lần đầu tiên Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải đón tàu tải trọng 160.000 tấn

Lần đầu tiên Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải đón tàu tải trọng 160.000 tấn

10/04/2017 | Tàu cập cảng thành công đã khẳng định khả năng sẵn sàng tiếp nhận, cung cấp dịch vụ xếp dỡ cho các tàu cỡ lớn tại Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải. Ngày 10/4, cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị...