Nguyễn Xuân Phúc » "cải cách chính sách"

cải cách chính sách

Chương trình hành động của Chính phủ về cải cách chính sách tiền lương

Chương trình hành động của Chính phủ về cải cách chính sách tiền lương

20/08/2018Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh...

Chính phủ hành động và phục vụ tự do kinh doanh

Chính phủ hành động và phục vụ tự do kinh doanh

13/10/2017 | Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định sẽ xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động và phục vụ. Tuyên ngôn này của người đứng đầu Chính phủ lập tức tạo ra một luồng gió...

Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 4

Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 4

01/04/2017 | Rút tiền mặt vượt mức quy định phải đăng ký trước, bắt buộc phải dán nhãn năng lượng đối với xe máy, thí sinh chỉ được đăng ký một nguyện vọng vào trường quân đội… là những những sách...

Thu hút công chức có tâm, tầm: Việt Nam hãy nhìn Singapore

Thu hút công chức có tâm, tầm: Việt Nam hãy nhìn Singapore

02/12/2016 | Chính sách đãi ngộ đã góp phần quyết định vào những thành công của Singapore trong bối cảnh toàn cầu hóa, cạnh tranh chất xám từ khu vực tư nhân và từ các nước khác ngày càng quyết liệt. Ông chủ...