Nguyễn Xuân Phúc » "Bộ đôi xe bọc thép"

Bộ đôi xe bọc thép

Bộ đôi xe bọc thép nhập từ Mỹ của Công an Việt Nam khiến cảnh sát nhiều nước ngưỡng mộ

Bộ đôi xe bọc thép nhập từ Mỹ của Công an Việt Nam khiến cảnh sát nhiều nước ngưỡng mộ

27/02/2017Những năm gần đây, Bộ Công an đã đầu tư mạnh cho lực lượng chống khủng bố, trong đó có bộ đôi xe bọc thép đặc chủng khiến cảnh sát nhiều nước ngưỡng mộ. Bộ đôi xe bọc thép nhập từ Mỹ của Công an VN khiến cảnh sát nhiều nước ngưỡng mộ Đó chính là bộ đôi xe bọc thép phóng thang cơ động...