Nguyễn Xuân Phúc » "Blackmoon"

Blackmoon

Phát hiện kỹ thuật phát tán mới của trojan ngân hàng Blackmoon

Phát hiện kỹ thuật phát tán mới của trojan ngân hàng Blackmoon

05/05/2017Theo phát hiện của hãng bảo mật Fidelis (Mỹ), chiến dịch mới của mã độc ngân hàng Blackmoon đã áp dụng chiến thuật lây nhiễm mới. Trả lời phỏng vấn trang Threatpost, ông Hardik Modi, Phó giám đốc nghiên cứu mối đe dọa của hãng Fidelis cho biết: “Chúng tôi nhận thấy các chiến dịch gần đây (cách đây...