Nguyễn Xuân Phúc » "bắt học sinh quỳ"

bắt học sinh quỳ

Quỳ không chết, con hư mới chết!

Quỳ không chết, con hư mới chết!

13/05/2019Đã bao giờ các vị phụ huynh tự vấn lại bản thân: Mình đã dạy con mình như thế nào trước khi giao con cho nhà trường chưa? Tôi phải hỏi câu hỏi này, vì hiện nay, rất nhiều phụ huynh có tâm lý “Ở nhà cung phụng con như cung phụng bố mẹ, giao con cho nhà trường dạy dỗ nhưng không cho phép thầy cô được...