Nguyễn Xuân Phúc » Chính trị » Những trường hợp đảng viên bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ

(Chính trị) - Mới đây, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn 16-HD/BTCTW, hướng dẫn việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.Thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 8-3-2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn 16-HD/BTCTW ngày 24-9-2018, hướng dẫn việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

XAYDUNGDANG26

Theo Hướng dẫn số 16-HD/BTVTW, đảng viên bị coi là không hoàn thành nhiệm vụ nếu bị đánh giá không đạt mức hoàn thành nhiệm hoặc thuộc vào một trong các trường hợp sau:

Cấp có thẩm quyền kết luận đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao trong năm.

Đảng viên là công chức, viên chức xếp loại ở mức “Không hoàn thành nhiệm vụ”.
Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).
V.Cường

(Theo Công An Nhân Dân)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: