Nguyễn Xuân Phúc » Chính trị » Ngẫm câu nói: “Nơi đặt Trụ sở của Đảng vững chắc nhất, là trong lòng nhân dân!”.

(Chính trị) - “Nơi đặt Trụ sở của Đảng vững chắc nhất, là trong lòng nhân dân!” câu nói này mang tư tưởng và đạo đức vô cùng cao đẹp, tư duy hết sức sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh cả về giá trị mang nghĩa vật chất lẫn tinh thần.

Câu nói: “Nơi đặt Trụ sở của Đảng vững chắc nhất, là trong lòng nhân dân!” của Chủ tịch Hồ Chí Minh được người lão thành cách mạng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội – Nguyễn Thọ Chân kể lại. Khi ông còn là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, năm 1960 có chủ trương xây dựng, quy hoạch lại thành phố.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tư tưởng trọng dân và phong cách gần dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân

Ông Thọ là một trong những người nhiều năm được làm việc với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông đã đề xuất xây dựng một trụ sở Trung ương Đảng mới để xứng đáng với công lao vĩ đại của Đảng. Nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh không đồng ý. Người nói với ông Thọ rằng: “Nếu xây, theo chú, trụ sở Trung ương Đảng nên đặt ở đâu thì to đẹp, vững chắc nhất?”. Và chính Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã trả lời câu hỏi này rằng: “Nơi đặt Trụ sở của Đảng vững chắc nhất, là trong lòng nhân dân!”.

Sâu thẳm trong câu nói này chính là lòng yêu nước, thương dân vô bờ bến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, câu nói này thể hiện triết lý sắt son về sức mạnh đoàn kết của nhân dân, của tư tưởng “lấy dân làm gốc” để phát triển Đảng và xây dựng Đảng.

Đảng Cộng sản Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì thế Đảng chỉ có mục đích duy nhất chính là phấn đấu giành độc lập cho dân tộc, đem lại hòa bình cho đất nước, giữ vững nền độc lập tự do, dân chủ, công bằng và hạnh phúc cho nhân dân. Mỗi cán bộ, Đản g viên chân chính, chính là “người đầy tớ trung thành của nhân dân”, để Nhân dân chính là người Mẹ hiền nuôi dưỡng và bảo vệ Đảng.

Trong hồi ký và bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh (tháng 5/1960) Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng đã nói đến những đức tính cao đẹp của người đứng đầu hệ thống Đảng, Nhà nước này. Thủ tướng viết:

“Đời sống của Hồ Chủ tịch rất giản dị, thanh đạm. Hồ Chủ tịch thường nói: Nước ta còn nghèo, chúng ta không thể sống khác đồng bào… Rất lạ lùng, rất kỳ diệu là trong 60 năm của cuộc đời đầy sóng gió diễn ra ở rất nhiều nơi trên thế giới cũng như ở nước ta, Bác Hồ vẫn giữ nguyên phẩm chất cao quý của một người chiến sĩ cách mạng, tất cả vì nước, vì dân, vì sự nghiệp lớn, trong sáng, thanh bạch, tuyệt đẹp”.

“Chúng ta không thể sống khác đồng bào”; “Tận trung với nước, tận hiếu với dân” và “Cần – kiệm – liêm – chính, chí công vô tư”; “người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”… Đây chính là lối sống chung thủy giản dị, mà vô cùng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, và Người đã trở thành tấm gương sáng về lẽ sống cho những Đảng viên, những người cán bộ.

Thực tiễn lịch sử và kinh nghiệm đã đúc rút cho Đảng ta một bài học lớn, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, dựa vào dân để phát triển có tính chất quyết định mọi thắng lợi, mọi thành công của cách mạng.

Chất lượng Đảng viên, uy tín và sự ảnh hưởng sâu rộng của Đảng đều phải dựa vào dân, dân tin tưởng, dân yêu mến, dân giúp đỡ, dân ủng hộ và dân bảo vệ. Cách mạng lấy sức maạnh từ lòng dân để phát triển và phục vụ nhân dân. Đó chính là sức mạnh tự bảo vệ tốt nhất đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và người Đảng viên.

Trong lần sửa Di chúc (tháng 5/1968), Chủ tịch Hồ Chí Minh còn viết thêm: “làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”.

Đọc những lời di chúc này ta thấy rõ sự thấu đáo trong căn dặn của Người, về trách nhiệm khi làm cách mạng của người Đảng viên phải có kế hoạch sẵn sàng, chu đáo, rõ ràng để tránh khỏi bị động thiếu sót và sai lầm. Để làm được những điều đó, nhất định quan hệ giữa Đảng – Nhân dân phải là những huyết mạch duy trì sức sống, bền vững, không xa rời.

Phát triển tư tưởng xây dựng trụ sở vững chắc trong lòng dân, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng khẳng định, phải tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần tích cực, kiên quyết và mạnh mẽ. Nhằm tạo ra bước chuyển biến rõ rệt hơn nữa trên các mặt, để ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái.

Củng cố sự kiên định về mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng viên, đồng thời tăng cường sự thống nhất ý chí và hành động. Đặc biệt phải củng cố tổ chức chặt chẽ, tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân, coi đây là vấn đề sống còn của Đảng ta, chế độ ta.

Một Đảng cách mạng chân chính không chỉ có đường lối đúng đắn, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ Đảng viên gương mẫu, tận tuy. Mà sức mạnh để kết nối sâu nhất tạo nên sức mạnh của một Đảng cách mạng chính là phảo gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ. Có như thế, Đảng mới có sức mạnh vô địch, không thế lực nào có thể ngăn nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên.

Ngày 21/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp, cho ý kiến về báo cáo kết quả 5 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đối với 15 cấp ủy và tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về “Xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, Đảng đã có những bước chuyển mới khi đã chuyển biến thực sự trong nhận thức và hành động của cán bộ, Đảng viên, khi siết chặt kỷ luật, kỷ cương, mang lại hiệu quả trong thực tế.

Trong những năm qua, Đảng đã tiến hành xử lý sai phạm của một loạt cán bộ, có tác dụng ngăn đe, cảnh tỉnh, cảnh báo. Sức mạnh này đã được củng cố, khi nhân dân ngày càng tin tưởng và ủng hộ Đảng hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói:

“Thước đo là lòng dân, không dung dưỡng tiêu cực hư hỏng, mà khuyến khích những người tốt, những việc tốt. Đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực là không dừng không nghỉ, người ta đang lo sắp tới có tiếp tục duy trì đà này không? Lò có nguội hay vẫn nóng đều?”.

Đồng thời, để củng cố hơn nữa, Tổng Bí thư cũng đưa ra những cảnh báo chống tiêu cực, chống chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu khi Đại hội Đảng các cấp sắp diễn ra.

“Làm gì phải “chạy”, tôi đã nói rồi “chạy” là không dùng, cái gì đến nó tự đến, hữu xạ tự nhiên hương, dân bây giờ tinh lắm, tại sao phải thế? Nói rất hay nhưng trong hành động lại không phải, nói một đằng làm một nẻo, lựa gió theo chiều… Xây dựng Đảng về tổ chức, về con người, chỗ nào xộc xệch thì chúng ta chấn chỉnh. Sang năm là đại hội các cấp, bây giờ bắt đầu bàn nhân sự rồi, phải hết sức cảnh giác, phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn nữa ý nghĩa, vị trí quan trọng của công tác xây dựng con người, tổ chức, phương thức lề lối làm việc, có như vậy kinh tế – xã hội mới phát triển”. – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển Đảng từ năm 1930 đến năm 1945, và từ quá trình lãnh đạo của Đảng khi Cách mạng tháng 8/1945 thành công, đi qua 2 cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, những năm tháng đổi mới nền kinh tế, cho tới bối cảnh đất nước ngày nay. Mới thấy lời dạy trong câu nói: “Nơi đặt Trụ sở của Đảng vững chắc nhất, là trong lòng nhân dân!” là chân lý sáng ngời, có ý nghĩa cực kỳ sâu rộng, thấm thía và vẫn mang tính thời sự nóng hổi.

(Theo butdanh.net)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: