Nguyễn Xuân Phúc » Thời sự » Khắc phục tình trạng Nghị quyết thì hay nhưng chậm đi vào cuộc sống

(Thời sự) - “Điều quan trọng lúc này là chúng ta đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, là tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, làm sao để khắc phục được tình trạng Nghị quyết thì đúng, thì hay nhưng chậm đi vào cuộc sống, khắc phục tình trạng nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, nói trái với khuynh hướng và đường lối Nghị quyết của Đảng, ngẫu hứng nói theo ý cá nhân”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, sáng 19-4.

Đây là Hội nghị do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức, diễn ra trong hai ngày 19 và 20-4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; cùng gần 1400 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên Trung ương…

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng nhằm giúp các đồng chí đại biểu nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đồng thời, vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình hành động của tập thể và cá nhân để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đề ra. Trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo ra sự thống nhất về ý chí và quyết tâm chính trị cao ngay trong quá trình triển khai Nghị quyết.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc hội nghị, nêu rõ: Văn kiện Đại hội có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh – quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điểm nổi bật trong nội dung văn kiện Đại hội XII của Đảng là thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.

“Điều quan trọng lúc này là chúng ta đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, là tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, làm sao để khắc phục được tình trạng Nghị quyết thì đúng, thì hay nhưng chậm đi vào cuộc sống, khắc phục tình trạng nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, nói trái với khuynh hướng và đường lối Nghị quyết của Đảng, ngẫu hứng nói theo ý cá nhân”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh quán triệt chuyên đề đầu tiên, sáng 19-4.

Toàn cảnh Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.

Tổng Bí thư yêu cầu việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng phải được học tập, quán triệt sâu sắc, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị  sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến từ nhận thức, thống nhất lý trí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, mà trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành.

Công tác học tập, quán triệt Nghị quyết phải góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ tin tưởng, với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ đạt được kết quả tốt, làm cơ sở để triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị…

Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, việc tổ chức Hội nghị được thực hiện với tinh thần đổi mới, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Quá trình học tập, quán triệt Nghị quyết phải gắn với việc đấu tranh phê phán nhận thức lệch lạc; ngăn chặn sự đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; phê phán, phản bác thông tin, quan điểm sai trái… Qua đó, nâng cao nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các đại biểu sẽ nghe giới thiệu, nghiên cứu 3 chuyên đề: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Phát huy tinh thần đổi mới, dân chủ, nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết của Đảng, hội nghị sẽ giành thời gian thảo luận, trao đổi về những vấn đề, nội dung quan trọng, cần làm rõ và nhận thức sâu sắc hơn trong văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Do tính chất đặc biệt quan trọng của việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước sẽ trực tiếp truyền đạt tới các đại biểu nội dung 3 chuyên đề quan trọng nêu trên. Trong buổi sáng, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã trình bày trước hội nghị chuyên đề đầu tiên: “Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng”.

Theo chương trình hội nghị, chiều nay, 19-4, đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương sẽ trình bày chuyên đề: Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

(Theo Công An Nhân Dân)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: