Nguyễn Xuân Phúc » An Ninh - Quốc Phòng » Công tác huấn luyện có sự chuyển biến vững chắc, toàn diện

(An Ninh - Quốc Phòng) - “Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện (CLHL) và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân đội, dân quân tự vệ trong tình hình mới”, là chủ đề của Hội nghị sơ kết 5 năm (2013-2018) thực hiện Nghị quyết số 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương (gọi tắt là Nghị quyết 765) về nâng cao CLHL giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo, do Bộ Quốc phòng tổ chức ngày 12-12, tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Miếu Môn (Hà Nội).

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng: Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng; Thượng tướng Phạm Hồng Hương; Thiếu tướng Ngô Minh Tiến. Cùng dự còn có Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân.

Đổi mới huấn luyện sát thực tế nhiệm vụ

Trình bày báo cáo trung tâm tại hội nghị, Thượng tướng Phạm Hồng Hương khẳng định: 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết 765 về nâng cao CLHL giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của QUTƯ, Bộ Quốc phòng; tích cực, chủ động đổi mới công tác huấn luyện (HL), bảo đảm HL, giáo dục và đào tạo; chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm. Điểm nổi bật là đã tích cực nghiên cứu, đổi mới về tổ chức và phương pháp, nhiều nội dung mới được triển khai, lấy nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội làm mục tiêu; chú trọng bồi dưỡng kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao kỹ năng thực hành của bộ đội, HL sát thực tế chiến đấu, phù hợp với biên chế, vũ khí trang bị (VKTB) của từng lực lượng. Trong HL đã kết hợp chặt chẽ giữa HL quân sự với giáo dục chính trị, giáo dục đào tạo với HL chiến đấu; gắn HL với xây dựng nền nếp chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Minh chứng rõ thêm về đổi mới nội dung, tổ chức và phương pháp HL, theo Thiếu tướng Phùng Sỹ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2: Quá trình HL, Quân khu 2 đã chỉ đạo tích cực đổi mới tổ chức, phương pháp, bám sát phương châm, phương hướng, nhiệm vụ; đồng thời duy trì, thực hiện nghiêm túc các chế độ, nền nếp chính quy. Đặc biệt, quân khu đã chỉ đạo các trung đoàn khung của các tỉnh biên giới tổ chức diễn tập bắn đạn thật bảo đảm chặt chẽ, sát thực tế, an toàn tuyệt đối; thông qua HL, diễn tập, trình độ tham mưu tác chiến, tham mưu HL, tổ chức phương pháp chỉ huy và CLHL của đội ngũ cán bộ các cấp được nâng lên rõ rệt..

Thượng tướng Phan Văn Giang thăm các gian trưng bày công nghệ và cải tiến kỹ thuật. Ảnh: TRỌNG HẢI

Thượng tướng Phan Văn Giang thăm các gian trưng bày công nghệ và cải tiến kỹ thuật. Ảnh: TRỌNG HẢI

Đổi mới cơ chế chỉ đạo, quản lý điều hành HL là một trong những nội dung quan trọng mà thời gian qua Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 395 (Quân khu 3) đặc biệt quan tâm. Tham luận tại hội nghị, Đại tá Đỗ Ngọc Hiên, Sư đoàn trưởng cho biết: “Từ nhiều năm nay, sư đoàn đã thực hiện phân cấp trong HL, phân rõ trách nhiệm của cơ quan, người chỉ huy và nâng cao hiệu quả phối hợp, hiệp đồng giữa cơ quan, đơn vị trong tham mưu, chỉ đạo, điều hành. Sư đoàn đã thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch HL theo phân cấp, bảo đảm tính khoa học, làm cơ sở để chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện. Do đó, nền nếp công tác tham mưu HL của các cơ quan, đơn vị thuộc sư đoàn ngày càng được nâng cao”.

Từ đặc điểm yêu cầu nhiệm vụ, Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5, cho biết đã chỉ đạo đổi mới toàn diện công tác HL theo hướng lấy thực hành là chính, coi trọng HL làm chủ VKTB trong biên chế; HL sát thực tế nhiệm vụ, phương án, đối tượng, địa bàn tác chiến, nhất là tác chiến phòng thủ bảo vệ biên giới, biển đảo. Quân khu cũng tăng cường, nâng cao sức cơ động, khả năng xử lý tình huống của từng lực lượng, HL phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Một trong những điểm nổi bật của LLVT Quân khu 5 thời gian qua là thường xuyên chú trọng việc đổi mới nội dung, quy mô, phương pháp chỉ đạo bắn đạn thật trong diễn tập khu vực phòng thủ đối với các tỉnh đồng bằng ven biển và thu được những kết quả tích cực.

Trong HL, công tác bảo đảm vật chất, trường bắn, thao trường có vai trò quan trọng, quyết định đến CLHL. Vì thế, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân đã quan tâm lãnh đạo, từng bước cụ thể hóa định lượng bảo đảm cho từng loại hình đơn vị, ưu tiên những đơn vị mới thành lập, đơn vị điểm, đơn vị làm nhiệm vụ chiến đấu. Toàn quân đã tận dụng mọi nguồn lực tích cực xây dựng, tu sửa trường bắn, thao trường HL, bảo đảm phục vụ kịp thời các nhiệm vụ. Phát biểu làm rõ thêm vấn đề này, Trung tướng Nguyễn Hoàng Thủy, Tư lệnh Quân khu 9, khẳng định: Quân khu và các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành quy hoạch hệ thống trường bắn, thao trường HL đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Tập trung đầu tư quy hoạch xây dựng gọn từng đơn vị, ưu tiên các trung, lữ đoàn đủ quân và các đơn vị địa phương trên tuyến biên giới. Ngoài nguồn kinh phí được bộ cấp, quân khu và các đơn vị địa phương đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng từ các nguồn vốn tự có cho công tác bảo đảm HL.

Đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác huấn luyện

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang khẳng định: 5 năm qua, cùng với sự nghiệp đổi mới của đất nước, toàn quân đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X đề ra, nhất là Nghị quyết 765, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho đất nước phát triển.

Nhấn mạnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc đặt ra cho toàn quân những yêu cầu cao hơn; để nâng cao hơn nữa chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân cần tiếp tục triển khai toàn diện các mặt công tác bằng những biện pháp thiết thực, hiệu quả, đồng bộ, quyết liệt. Trước hết, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Chiến lược quân sự, Chiến lược quốc phòng, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng… các nghị quyết, chỉ thị của QUTƯ, Bộ Quốc phòng về công tác HL.

Cơ quan tham mưu các cấp, trước hết là Cục Quân huấn chủ động bám sát thực tiễn, tích cực nghiên cứu, làm tốt chức năng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh đổi mới công tác HL theo tư duy mới về quốc phòng, quân sự của Đảng và yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Xây dựng, hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành HL, phân rõ trách nhiệm ở cơ quan chiến lược, chiến dịch. Cùng với kiện toàn lại cơ quan quân huấn các cấp, từ cơ quan chiến lược đến cơ sở, cán bộ HL cấp trung, sư đoàn và tương đương có đủ năng lực làm tham mưu và quản lý, điều hành HL; tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng các cấp, chú trọng việc áp dụng công nghệ thông tin để chỉ đạo, điều hành HL.

Toàn quân cần tiếp tục thực hiện phương châm HL “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng HL đồng bộ và chuyên sâu, sát với thực tế chiến đấu; coi trọng HL làm chủ VKTB, nhất là VKTB mới; lấy HL tác chiến trong điều kiện đối phương sử dụng vũ khí công nghệ cao làm môi trường để rèn luyện bộ đội; lấy nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân làm cơ sở để xây dựng nội dung, chương trình HL; kết hợp HL với rèn luyện thể lực bộ đội; lấy kết quả HL làm tiêu chí cơ bản trong đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ các cấp.

Thượng tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu toàn quân tổ chức HL đồng bộ, toàn diện các lực lượng. Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp, nhất là cán bộ trực tiếp HL, cán bộ mới ra trường; đồng thời tăng cường kiểm tra, hội thi, hội thao các cấp, lấy chất lượng, hiệu quả là chính. Đối với cán bộ cấp cơ sở lấy kiểm tra là chính; tổ chức kiểm tra chỉ huy và cơ quan trước khi kiểm tra phân đội. Tiếp tục kiểm tra bắn các loại vũ khí mới, VKTB niêm cất lâu năm chưa sử dụng…

(Theo Quân Đội Nhân Dân)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: