Nguyễn Xuân Phúc » Thời sự » Công bố số phiếu bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước

(Thời sự) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trúng cử Chủ tịch Nước với số phiếu bầu lên tới 99,79% phiếu bầu.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, chiều 23.10, Ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Nước.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước.

Trước Quốc hội, Trưởng ban Kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch Nước.

Ban Kiểm phiếu gồm 15 thành viên đã tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản ghi nhận tổng số đại biểu Quốc hội là 485 đại biểu, số có mặt 477 đại biểu, số phiếu phát ra 477, số phiếu thu về 477 đều hợp lệ.

Số phiếu đồng ý là 476 phiếu, bằng 99,79% tổng số đại biểu có mặt.

Số phiếu không đồng ý là 1 phiếu bằng 0,29% tổng số đại biểu có mặt.

Căn cứ Hiến pháp, ông Nguyễn Phú Trọng đã chính thức trở thành Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam.

Lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Chủ tịch Nước trước Quốc hội được tiến hành trang trọng ngay sau đó.

Trước đó, chiều 3.10, tại Hội nghị Trung ương 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14.4.1944, quê quán huyện Đông Anh, Hà Nội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Ủy viên Trung ương các khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VIII, IX, X, XI, XII; tham gia Thường trực Bộ Chính trị (8.1999-4.2001); đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII, XIV.

Từ năm 1963 – 1967, ông là sinh viên khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, sau đó công tác nhiều năm ở Tạp chí Cộng sản và giữ chức Tổng Biên tập từ tháng 8.1991 đến tháng 8.1996.

Từ tháng 1.2000 đến tháng 6.2006, ông là Bí thư Thành ủy Hà Nội và sau đó giữ chức Chủ tịch Quốc hội hai khóa XI, XII.

Tháng 1.2011, ông được bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Bí thư Quân ủy Trung ương.

Đến tháng 1.2016, tại Đại hội XII của Đảng, ông được bầu tái giữ chức Tổng Bí thư.

(Theo Lao Động)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: