Nguyễn Xuân Phúc » An Ninh - Quốc Phòng » CATP Hà Nội nâng cao hiệu quả công tác điều tra cơ bản đảm bảo an ninh mạng

(Không gian mạng) - Những năm gần đây, sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội, internet khiến tình trạng mất an ninh, an toàn thông tin và vi phạm pháp luật trên không gian mạng diễn biến phức tạp.

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều tra cơ bản đảm bảo an ninh mạng của CATP Hà Nội, ngày 29-11, CATP Hà Nội đã tổ chức tọa đàm khoa học “Công tác điều tra cơ bản đảm bảo an ninh mạng của CATP Hà Nội – Thực trạng và giải pháp”.

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, trong năm 2017 đã phát hiện hơn 4.605 trang/cổng thông tin điện tử tên miền quốc gia (.vn). Trong đó có 148 trang thuộc quản lý của các cơ quan Đảng, Nhà nước (gov.vn) bị tin tặc tấn công, thay đổi giao diện, chiếm quyền điều khiển, chỉnh sửa nội dung, đồng thời ghi nhận gần 10.000 sự cố tấn công mạng.

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, tổ chức phản động trong và ngoài nước đã và đang triệt để lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền, xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để lôi kéo, kích động dư luận xã hội và quần chúng nhân dân biểu tình, tập trung đông người, tuần hành trái pháp luật nhằm thực hiện âm mưu xấu.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang đặt ra nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc trên không gian mạng. Ảnh: TL

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang đặt ra nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc trên không gian mạng. Ảnh: TL

Các đối tượng xấu cũng lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như đánh bạc, tổ chức đánh bạc, môi giới mại dâm, mua bán người, đã và đang gây ra những ảnh hưởng mạnh mẽ tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

Tại buổi tọa đàm Thiếu tướng Đoàn Duy Khương – GĐ CATP Hà Nội nêu rõ, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang đặt ra nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc trên không gian mạng. Những năm qua, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an có nhiều chủ trương, chính sách pháp luật tạo cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng cho công tác bảo vệ chủ quyền quốc gia, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, chủ động đối phó với các cuộc chiến tranh mạng; phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Để chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, làm cơ sở đề ra các giải pháp, biện pháp công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng thì công tác điều tra cơ bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là nền tảng, cơ sở để triển khai các biện pháp, công tác nghiệp vụ khác.

Hiện nay, CATP Hà Nội đang thực hiện Quyết định số 845/QĐ-A68-P1, ngày 10-6-2015 của Cục An ninh mạng ban hành quy định đối tượng, nội dung và phân cấp điều tra cơ bản của lực lượng an ninh mạng.

GĐ CATP Hà Nội yêu cầu Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp Phòng Tham mưu và các đơn vị nghiệp vụ của CATP, tranh thủ ý kiến của các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an, khẩn trương nghiên cứu, tham mưu xây dựng Quy định tạm thời về “phân công, phân cấp công tác điều tra cơ bản đảm bảo an ninh mạng” của CATP Hà Nội.

Qua các tham luận của các đại biểu tại buổi tọa đàm đều khẳng định, công tác nâng cao hiệu quả điều tra cơ bản chính là yêu cầu, đòi hỏi cấp bách của thực tiễn cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng.

Trên cơ sở khoa học đưa ra những dự báo, có tính khả thi để kiến nghị, đề xuất những giải pháp, biện pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều tra đảm bảo an ninh mạng của lực lượng CA nói chung, CATP Hà Nội nói riêng.

Từ đó kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo, bổ sung, sửa đổi các thông tư quy định về công tác điều tra cơ bản đảm bảo an ninh mạng, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

(Theo Pháp Luật)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: