Nguyễn Xuân Phúc » Văn hóa – giáo dục

Văn hóa – giáo dục

Người đại diện nói điều bất ngờ về mức lương của HLV Park Hang-seo

Người đại diện nói điều bất ngờ về mức lương của HLV Park Hang-seo

27/06/2019Ông Lee Dong-jun-người đại diện của HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ với truyền thông trong nước sau buổi thảo luận về việc gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Theo đúng kế hoạch, vào ngày 26/6, ông Lee Dong-jun-người đại diện của HLV Park Hang-seo đã có mặt tại trụ sở của Liên đoàn bóng...

Thí sinh than để Sử dài và khó

Thí sinh than để Sử dài và khó

27/06/2019 | Sáng 27/6, hơn 561.000 thí sinh bước vào phòng thi môn tổ hợp Sử-Địa-GDCD, môn thi cuối cùng của kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Nhận xét về đề Sử của kỳ thi THPT Quốc gia 2019, các bạn thí sinh cho biết,...

Đáp án môn Sử mã đề 310, 311, 312 THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Sử mã đề 310, 311, 312 THPT Quốc gia 2019

27/06/2019 | Đáp án đề thi môn Sử học các mã đề 310, 311, 312 kỳ THPT quốc gia 2019 được các thầy cô chuyên Sử có kinh nghiệm đã giải và cập nhật. F5 để theo dõi liên tục.  Đáp án môn Sử mã đề 310,...

Đáp án môn Sử mã đề 307, 308, 309 THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Sử mã đề 307, 308, 309 THPT Quốc gia 2019

27/06/2019 | Đáp án đề thi môn Sử học các mã đề 307, 308, 309 kỳ THPT quốc gia 2019 được các thầy cô chuyên Sử có kinh nghiệm đã giải và cập nhật. F5 để theo dõi liên tục.  Đáp án môn Sử mã đề 307,...

Đáp án môn Địa Lý mã đề 310, 311, 312 THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Địa Lý mã đề 310, 311, 312 THPT Quốc gia 2019

27/06/2019 | Đáp án đề thi môn Địa Lý học các mã đề 310, 311, 312 kỳ THPT quốc gia 2019 được các thầy cô chuyên Địa có kinh nghiệm đã giải và cập nhật. F5 để theo dõi liên tục.  Đáp án môn Địa mã đề...

Đáp án môn Địa Lý mã đề 307, 308, 309 THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Địa Lý mã đề 307, 308, 309 THPT Quốc gia 2019

27/06/2019 | Đáp án đề thi môn Địa Lý học các mã đề 307, 308, 309 kỳ THPT quốc gia 2019 được các thầy cô chuyên Địa có kinh nghiệm đã giải và cập nhật. F5 để theo dõi liên tục.  Đáp án môn Địa mã đề...

Đáp án môn Địa Lý mã đề 304, 305, 306 THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Địa Lý mã đề 304, 305, 306 THPT Quốc gia 2019

27/06/2019 | Đáp án đề thi môn Địa Lý học các mã đề 304, 305, 306 kỳ THPT quốc gia 2019 được các thầy cô chuyên Địa có kinh nghiệm đã giải và cập nhật. F5 để theo dõi liên tục.  Đáp án môn Địa mã đề...

Mã đề 310, 311, 312 môn Giáo dục công dân THPT Quốc gia 2019

Mã đề 310, 311, 312 môn Giáo dục công dân THPT Quốc gia 2019

27/06/2019 | Đáp án môn Giáo dục công dân các mã đề 310, 311, 312 kỳ thi THPT quốc gia 2019 được các thầy cô chuyên GDCD có kinh nghiệm đã giải và cập nhật. F5 để theo dõi liên tục.  Đề thi môn Giáo dục...

Mã đề 307, 308, 309 môn Giáo dục công dân THPT Quốc gia 2019

Mã đề 307, 308, 309 môn Giáo dục công dân THPT Quốc gia 2019

27/06/2019 | Đáp án môn Giáo dục công dân các mã đề 307, 308, 309 kỳ thi THPT quốc gia 2019 được các thầy cô chuyên GDCD có kinh nghiệm đã giải và cập nhật. F5 để theo dõi liên tục.  Đề thi môn Giáo dục...

Mã đề 304, 305, 306 môn Giáo dục công dân THPT Quốc gia 2019

Mã đề 304, 305, 306 môn Giáo dục công dân THPT Quốc gia 2019

27/06/2019 | Đáp án môn Giáo dục công dân các mã đề 304, 305, 306 kỳ thi THPT quốc gia 2019 được các thầy cô chuyên GDCD có kinh nghiệm đã giải và cập nhật. F5 để theo dõi liên tục.  Đề thi môn Giáo dục...

Đáp án môn Địa Lý mã đề 301, 302, 303 THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Địa Lý mã đề 301, 302, 303 THPT Quốc gia 2019

27/06/2019 | Đáp án đề thi môn Địa Lý học các mã đề 301, 302, 303 kỳ THPT quốc gia 2019 được các thầy cô chuyên Địa có kinh nghiệm đã giải và cập nhật. F5 để theo dõi liên tục.  Đề thi môn Địa Lý mã...

Đáp án môn Địa mã đề 322, 323, 324 kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Địa mã đề 322, 323, 324 kỳ thi THPT Quốc gia 2019

27/06/2019 | Đề thi và đáp án môn Địa mã đề 322, 323, 324 THPT Quốc gia năm 2019 chính thức và các mã đề 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 kèm đáp...

Đáp án môn Sử mã đề 304, 305, 306 THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Sử mã đề 304, 305, 306 THPT Quốc gia 2019

27/06/2019 | Đáp án đề thi môn Sử học các mã đề 304, 305, 306 kỳ THPT quốc gia 2019 được các thầy cô chuyên Sử có kinh nghiệm đã giải và cập nhật. F5 để theo dõi liên tục.  Đề thi môn Lịch sử mã...

Đáp án môn Địa mã đề 319, 320, 321 kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Địa mã đề 319, 320, 321 kỳ thi THPT Quốc gia 2019

27/06/2019 | Đề thi và đáp án môn Địa mã đề 319, 320, 321 THPT Quốc gia năm 2019 chính thức và các mã đề 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 kèm đáp...

Đáp án môn Địa mã đề 316, 317, 318 kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Địa mã đề 316, 317, 318 kỳ thi THPT Quốc gia 2019

27/06/2019 | Đề thi và đáp án môn Địa mã đề 316, 317, 318 THPT Quốc gia năm 2019 chính thức và các mã đề 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 kèm đáp...

Đáp án môn Địa mã đề 313, 314, 315 kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Địa mã đề 313, 314, 315 kỳ thi THPT Quốc gia 2019

27/06/2019 | Đề thi và đáp án môn Địa mã đề 313, 314, 315 THPT Quốc gia năm 2019 chính thức và các mã đề 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 kèm đáp...

Mã đề 301, 302, 303 môn Giáo dục công dân THPT Quốc gia 2019

Mã đề 301, 302, 303 môn Giáo dục công dân THPT Quốc gia 2019

27/06/2019 | Đáp án môn Giáo dục công dân các mã đề 301, 302, 303 kỳ thi THPT quốc gia 2019 được các thầy cô chuyên GDCD có kinh nghiệm đã giải và cập nhật. F5 để theo dõi liên tục.  Đề thi môn Giáo dục...

Đáp án môn Sử mã đề 313, 314, 315 kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Sử mã đề 313, 314, 315 kỳ thi THPT Quốc gia 2019

27/06/2019 | Đề thi và đáp án môn Sử mã đề 313, 314, 315 THPT Quốc gia năm 2019 chính thức và các mã đề 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 kèm đáp án...

Đáp án môn Sử mã đề 319, 320, 321 kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Sử mã đề 319, 320, 321 kỳ thi THPT Quốc gia 2019

27/06/2019 | Đề thi và đáp án môn Sử mã đề 319, 320, 321 THPT Quốc gia năm 2019 chính thức và các mã đề 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 kèm đáp án...

Đáp án môn Sử mã đề 316, 317, 318 kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Sử mã đề 316, 317, 318 kỳ thi THPT Quốc gia 2019

27/06/2019 | Đề thi và đáp án môn Sử mã đề 316, 317, 318 THPT Quốc gia năm 2019 chính thức và các mã đề 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 kèm đáp án...

Đáp án môn Sử mã đề 322, 323, 324 kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Sử mã đề 322, 323, 324 kỳ thi THPT Quốc gia 2019

27/06/2019 | Đề thi và đáp án môn Sử mã đề 322, 323, 324 THPT Quốc gia năm 2019 chính thức và các mã đề 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324 kèm đáp án...

Đáp án môn Sử mã đề 301, 302, 303 THPT Quốc gia 2019

Đáp án môn Sử mã đề 301, 302, 303 THPT Quốc gia 2019

27/06/2019 | Đáp án đề thi môn Sử học các mã đề 301, 302, 303 kỳ THPT quốc gia 2019 được các thầy cô chuyên Sử có kinh nghiệm đã giải và cập nhật. F5 để theo dõi liên tục.  Đáp án môn Sử mã đề 301,...