Nguyễn Xuân Phúc » Chỉ đạo điều hành » Cấm tổ chức họp kết hợp tham quan, giao lưu, nghỉ mát

(Chỉ đạo điều hành) - Cũng theo Quyết định của Thủ tướng, không được dùng hình thức họp để tổ chức vui chơi, giải trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 45/2018/QĐ-TTg quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước, có hiệu lực từ ngày 25/12.

Quy định này nêu rõ 5 trường hợp không tổ chức cuộc họp, gồm: Họp giải quyết các công việc thường xuyên trong tình hình có thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp;

Họp giải quyết công việc đã được phân quyền, phân cấp, ủy quyền cho thủ trưởng cơ quan hành chính cấp dưới giải quyết;

Họp giải quyết công việc đã được pháp luật quy định bằng các cách thức khác không phải thông qua cuộc họp;

Họp nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của cấp dưới thay thế cho việc kiểm tra trực tiếp đối với các cơ quan, đơn vị cấp dưới và cơ sở;

Họp kết hợp với tham quan, giao lưu, nghỉ mát hoặc dùng hình thức họp để tổ chức vui chơi, giải trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Cam to chuc hop ket hop tham quan, giao luu, nghi mat

Hình ảnh một cuộc họp trực tuyến giữa Chính phủ với các Bộ, ngành, địa phương. Ảnh: VGP

Quyết định của Thủ tướng yêu cầu việc tổ chức cuộc họp phải đảm bảo 6 nguyên tắc:

Thứ nhất, giải quyết công việc đúng thẩm quyền, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Cấp trên không can thiệp và giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của cấp dưới và cấp dưới không chuyển công việc thuộc thẩm quyền lên cho cấp trên giải quyết.

Thứ hai, tuân thủ pháp luật, tập trung dân chủ; công khai, minh bạch và bảo đảm bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, tổ chức cuộc họp theo kế hoạch công tác hoặc khi thực sự cần thiết phù hợp với tính chất, yêu cầu và nội dung của vấn đề, công việc cần giải quyết; với tính chất và đặc điểm về tổ chức và hoạt động của từng loại cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thành phần tham dự; đề cao và thực hiện nghiêm túc trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo, chủ trì, tham dự cuộc họp, trách nhiệm của các cơ quan bảo đảm, phục vụ cuộc họp.

Thứ năm, lồng ghép, kết hợp các loại cuộc họp có nội dung liên quan với nhau hợp lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tổ chức họp; cải tiến, đơn giản hoá thủ tục trong tổ chức cuộc họp; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, không phô trương, hình thức.

Thứ sáu, không làm ảnh hưởng đến các hoạt động công vụ khác của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân và tổ chức theo quy định của pháp luật.

Quyết định cũng quy định chặt chẽ về thời gian tổ chức các cuộc họp để các cơ quan, đơn vị áp dụng. Theo đó, thời gian tiến hành các cuộc họp như sau: Họp giao ban, họp giải quyết công việc, họp tham mưu, tư vấn, họp điều phối đều không quá 1/2 ngày làm việc.

Đối với trường hợp họp chuyên môn thì thời gian họp là một buổi làm việc đến 1 ngày, trường hợp đối với những đề án, dự án lớn, phức tạp thì có thể kéo dài thời gian hơn. Họp sơ kết, tổng kết công tác không quá 1 ngày; Họp chuyên đề không quá 1 ngày và họp tập huấn, triển khai là từ 1-2 ngày.

Theo Quyết định này, người chủ trì cuộc họp sẽ quyết định về việc cho phép phóng viên báo chí của trung ương, địa phương tham dự và đưa tin về cuộc họp.

(Theo Đất Việt)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: