Nguyễn Xuân Phúc » An Ninh - Quốc Phòng » Bổ nhiệm 2 Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

(An Ninh - Quốc Phòng) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm 2 Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Bình và Phùng Sĩ Tấn.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Bình và Phùng Sĩ Tấn.

Cụ thể, tại Quyết định 1185/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Chuẩn Đô đốc Hải quân Nguyễn Trọng Bình, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ông Nguyễn Trọng Bình (sinh ngày 15 tháng 5 năm 1965) là đại biểu quốc hội Việt Nam khóa XIV nhiệm kì 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Trong Quân đội nhân dân Việt Nam, ông là Chuẩn đô đốc (tương đương Thiếu tướng), giữ chức vụ Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân Việt Nam.

Tại Quyết định 1186/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ông Phùng Sĩ Tấn sinh ngày 25 tháng 8 năm 1966 quê ở Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, là một sĩ quan cấp cao trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, mang quân hàm Trung tướng, hiện giữ chức Tư lệnh Quân khu 2.

Hồng Anh 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: