Nguyễn Xuân Phúc » An Ninh - Quốc Phòng » Ukraine thông qua luật xác định các quy tắc đảm bảo an ninh mạng cơ bản

(Không gian mạng) - Ngày 07/11, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ký thông qua Dự luật về các Quy tắc cơ bản Đảm bảo An ninh mạng Ukraine, sau khi dự luật này được Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) thông qua vào ngày 14/10.

Ukraine thông qua luật xác định các quy tắc đảm bảo an ninh mạng cơ bản

Ukraine thông qua luật xác định các quy tắc đảm bảo an ninh mạng cơ bản

Theo thông tin từ cơ quan báo chí của tổng thống Ukraine, khuôn khổ này sẽ giúp Ukraine xây dựng một hệ thống an ninh mạng quốc gia dựa trên sự tổng hòa giữa các mối quan hệ thông tin, chính trị, xã hội, kinh tế cùng với các biện pháp công nghệ, kỹ thuật, hành chính để áp dụng một cách tiếp cận toàn diện dưới sự phối hợp chặt chẽ của khu vực công – tư và xã hội dân sự.

Luật này đưa ra cơ sở pháp lý giúp bảo đảm bảo lợi ích thiết yếu của công dân, xã hội và nhà nước, lợi ích quốc gia của Ukraine trong không gian mạng, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, các nguyên tắc cơ bản về phối hợp hoạt động dành cho các đối tượng này, cũng như các điều khoản cơ bản trong lĩnh vực an ninh mạng.

“Tài liệu cũng xác định trọng tâm chính của phòng thủ mạng, cũng như những thành tố tạo thành cơ sở hạ tầng quan trọng của đất nước; các nguyên tắc đảm bảo an ninh mạng và hệ thống an ninh mạng quốc gia. Theo dự luật này, Tổng thống Ukraine sẽ điều phối các hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng thông qua Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine”, báo cáo cho biết.

Theo thông tin được đăng tải trên trang web của Tổng thống Ukraine, việc thông qua luật này cho phép Ukraine đưa ra cách tiếp cận hợp nhất dựa trên sự bảo vệ của nhà nước và sự hợp tác chặt chẽ với khu vực tư nhân và xã hội dân sự; và tạo điều kiện cho công tác phòng thủ mạng cho cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine.

Luật này cũng tham khảo các đề xuất của các chuyên gia từ NATO và Liên minh Châu Âu.

Lâm Quang Dũng (Lược dịch từ  Kyivpost)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên: