Nguyễn Xuân Phúc » "VINAFOOD1"

VINAFOOD1

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc

10/01/2018Chính phủ vừa ban hành Nghị định 01/2018/NĐ-CP về Điều lệ và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc (VINAFOOD1). VINAFOOD1 có vốn điều lệ là 4.359,39 tỷ đồng VINAFOOD1 là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình công ty mẹ –...