Uỷ Ban Quản Lý Vốn Nhà Nước | Nguyễn Xuân Phúc
Nguyễn Xuân Phúc » "Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước"

Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước

Hoàn thiện tổ chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN

Hoàn thiện tổ chức Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN

14/05/2018Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Ảnh minh họa Tại Thông báo, Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại...

Tuyển chọn nhân sự chất lượng cao cho Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước

Tuyển chọn nhân sự chất lượng cao cho Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước

12/03/2018 | Sáng 12/3, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Tổ trưởng Tổ công tác của Chính phủ về thành lập Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo việc xây dựng...

Chân dung Chủ tịch “siêu” ủy ban quản lý vốn nhà nước

Chân dung Chủ tịch “siêu” ủy ban quản lý vốn nhà nước

09/02/2018 | Theo đề án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, Ủy ban quản lý, giám sát vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp sẽ là cơ quan giúp Chính phủ quản lý, giám sát có hiệu quả vốn và tài sản nhà...

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước thực hiện chức năng gì?

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước thực hiện chức năng gì?

06/02/2018 | Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã được thành lập theo Nghị quyết 09 của Chính phủ, còn việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sẽ được...

“Siêu Ủy ban” quản vốn sẽ giảm thiểu xung đột lợi ích ở các bộ?

“Siêu Ủy ban” quản vốn sẽ giảm thiểu xung đột lợi ích ở các bộ?

19/01/2018 | “Siêu Ủy ban” quản lý vốn Nhà nước dự kiến thành lập trong quý 1/2018 được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi”. Trước thực trạng, doanh nghiệp Nhà nước...