Nguyễn Xuân Phúc » "Tổng công ty Lương thực miền Bắc"

Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc

10/01/2018Chính phủ vừa ban hành Nghị định 01/2018/NĐ-CP về Điều lệ và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc (VINAFOOD1). VINAFOOD1 có vốn điều lệ là 4.359,39 tỷ đồng VINAFOOD1 là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình công ty mẹ –...

Điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Vinafood 1

Điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Vinafood 1

17/08/2015 | Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) giai đoạn 2011 – 2015. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định...