Nguyễn Xuân Phúc » "tàu kiểm ngư vỏ thép"

tàu kiểm ngư vỏ thép

Kiểm ngư Việt Nam có 2 tàu mới

Kiểm ngư Việt Nam có 2 tàu mới

19/06/2017KN 3600 có vỏ bằng thép cường độ cao, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, xử lý vi phạm trên vùng biển Việt Nam. 2 tàu mới của lực lượng Kiểm ngư. Ảnh: Văn Dưỡng. Sáng 19/6, Công ty TNHH MTV đóng và sửa tàu Hải Minh (Nhà máy X51, thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) làm lễ hạ thuỷ 2 tàu kiểm ngư vỏ thép...