Nguyễn Xuân Phúc » "Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội"

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội

Điều lệ tổ chức, hoạt động Cty mẹ – Tập đoàn VIETTEL

Điều lệ tổ chức, hoạt động Cty mẹ – Tập đoàn VIETTEL

11/01/2018Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 05/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của  Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Tập đoàn VIETTEL). Ảnh minh họa   Theo đó, Công ty mẹ – Tập đoàn VIETTEL là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn...