Nguyễn Xuân Phúc » "Quân chủng Phòng không"

Quân chủng Phòng không

Chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ và tài năng quân sự Việt Nam

Chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ và tài năng quân sự Việt Nam

07/12/2017Sáng 7-12, tại Hà Nội, Quân chủng Phòng không- Không quân (PK-KQ) tổ chức Hội thảo khoa học “Chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không”, bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam trên mặt trận đối không”. Các ý kiến tham luận tại hội thảo đã tiếp tục làm sáng tỏ nhiều vấn đề lớn, đồng thời...

“Máy bay Su 30-Mk2 gặp nạn là bài học xương máu của chúng tôi”

“Máy bay Su 30-Mk2 gặp nạn là bài học xương máu của chúng tôi”

27/06/2016 | “Khi đồng đội ngã xuống, mình phải biết rút kinh nghiệm, rút ra những bài học xương máu từ sự cố này để chấn chỉnh mình, khắc phục những điểm yếu còn tồn tại, đồng thời tìm ra những biện...

Trận địa canh trời nơi cửa biển

Trận địa canh trời nơi cửa biển

25/05/2012 | Đã đôi lần đến với những người lính Tiểu đoàn 105, Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không – Không quân) nên lần này trở lại, tôi có cảm giác như đứa con xa về với gia đình. Đón chúng tôi, Trung...