Nguyễn Xuân Phúc » "quá tải ở sân bay Tân Sơn Nhất"

quá tải ở sân bay Tân Sơn Nhất

Đất quốc phòng đang quản lý trong Sân bay Tân Sơn Nhất rộng cỡ nào?

Đất quốc phòng đang quản lý trong Sân bay Tân Sơn Nhất rộng cỡ nào?

08/08/2017Trong tổng số diện tích sân bay hiện nay, đất quốc phòng đang quản lý là 489,03 ha (phía Bắc hơn 275 ha, phía Nam hơn 231 ha); đất Hàng không dân dụng quản lý hơn 107 ha; đất dùng chung hơn 464 ha (quân sự 15,62 ha; hàng không dân dụng 448,97 ha). Vị trí khu đất quốc phòng đã và dự kiến bàn giao cho TP.HCM, Bộ Giao thông...

Không thể nói lấy sân golf, nhà hàng làm lá chắn phòng thủ!

Không thể nói lấy sân golf, nhà hàng làm lá chắn phòng thủ!

09/06/2017 | Đã tới lúc sự vô lý sẽ phải được giải quyết ngay, thu hồi sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất vì lợi ích quốc gia chứ không phải lợi ích của nhóm người hay doanh nghiệp nào. Không cần phải phân...

Hình ảnh xấu xí chỉ có ở sân bay Tân Sơn Nhất

Hình ảnh xấu xí chỉ có ở sân bay Tân Sơn Nhất

11/01/2017 | Lượng hành khách tăng hơn 7 triệu so với thiết kế, giao thông ùn tắc triền miên, cảnh bát nháo ở cổng… khiến sân bay Tân Sơn Nhất ngày càng trở nên xấu xí trong mắt du khách. Các tuyến đường...