Nguyễn Xuân Phúc » "Nhà máy xử lý nước thải"

Nhà máy xử lý nước thải

Nhà máy 500 tỷ chưa xây xong đã lạc hậu: Yêu cầu Cần Thơ rút kinh nghiệm

Nhà máy 500 tỷ chưa xây xong đã lạc hậu: Yêu cầu Cần Thơ rút kinh nghiệm

07/01/2017Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về tình hình thực hiện Dự án thoát nước và xử lý nước thải Cần Thơ. Nhà máy xử lý nước thải Cần Thơ chưa hoạt động nhưng công nghệ đã không đáp ứng được quy định về môi trường. Ảnh: Thanh Niên. Báo chí trong những ngày qua đã có loạt...

Nhà máy xử lý nước thải 500 tỷ đồng vừa xây xong đã lạc hậu

Nhà máy xử lý nước thải 500 tỷ đồng vừa xây xong đã lạc hậu

10/11/2016 | Nhà máy xử lý nước thải Cần Thơ được đầu tư gần 500 tỷ đồng, xây dựng gần 10 năm qua mới hoàn thành, vừa chạy thử đã lạc hậu vì không đáp ứng điều kiện xả thải ra môi trường. Sơ đồ...