Nguyễn Xuân Phúc » "Nghị quyết mới"

Nghị quyết mới

Những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển KTXH năm 2017

Những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển KTXH năm 2017

04/01/2017Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017. Ảnh minh họa Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách...