Nguyễn Xuân Phúc » "lạm phát giáo sư"

lạm phát giáo sư

Chính phủ kết luận việc xét công nhận chức danh GS, PGS

Chính phủ kết luận việc xét công nhận chức danh GS, PGS

05/03/2018Thường trực Chính phủ đã có kết luận về vụ lùm xùm liên quan đến xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư đợt năm 2017. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư (GS-PGS)...

Xem xét lại hồ sơ giáo sư của Bộ trưởng Y tế

Xem xét lại hồ sơ giáo sư của Bộ trưởng Y tế

28/02/2018 | Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước đã tiến hành rà soát các hồ sơ giáo sư, phó giáo sư năm 2017. Đến nay, có 129 hồ sơ cần xem xét lại, trong đó có hồ...

Những ngộ nhận về giáo sư

Những ngộ nhận về giáo sư

15/02/2018 | Ở nhiều nước, giáo sư là một chức vụ khoa bảng và chức vụ này được bổ nhiệm hoặc đề bạt theo hai ngạch giảng dạy hoặc nghiên cứu khoa học. Mỗi nước có một hệ thống giáo dục đại học...

Làm gì để ứng viên được xét duyệt đàng hoàng chức danh giáo sư?

Làm gì để ứng viên được xét duyệt đàng hoàng chức danh giáo sư?

14/02/2018 | Sau khi Hội đồng Chức danh Giáo sư (HĐCDGS) Nhà nước công bố danh sách đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư, giáo sư (PGS, GS) năm 2017, đã có nhiều ý kiến đa chiều. Trong đó, có những góp ý để việc...

Có bằng chứng tiêu cực rất lớn trong Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước

Có bằng chứng tiêu cực rất lớn trong Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước

13/02/2018 | “Nhà nước phải vào cuộc vấn đề này, vì chống tham nhũng phải theo đúng tinh thần không có vùng cấm”, ông Vũ Hào Quang, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Khoa học – Giáo dục và Môi trường của...

Căn nguyên ‘bùng nổ’ giáo sư

Căn nguyên ‘bùng nổ’ giáo sư

12/02/2018 | Trong số giáo sư, phó giáo sư được ‘phong hàm’, không ít người chưa hề giảng dạy đại học và không có các công trình nghiên cứu khoa học thực sự. Hội thảo về cải tiến công tác xét học...