Nguyễn Xuân Phúc » "Kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội"

Kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội

Những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển KTXH năm 2017

Những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển KTXH năm 2017

04/01/2017Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017. Ảnh minh họa Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách...

Thủ tướng chia sẻ về “tầm nhìn Bình Dương”

Thủ tướng chia sẻ về “tầm nhìn Bình Dương”

02/01/2017 | Theo tầm nhìn mà Thủ tướng chia sẻ với Bình Dương, đây sẽ là thành phố công nghiệp kiểu mẫu, sẽ là thành phố thông minh đầu tiên. Nơi đây có tiềm năng và chắc chắn phải trở thành một hình mẫu...

Thủ tướng kỳ vọng Bình Dương luôn là đầu tàu kinh tế phát triển

Thủ tướng kỳ vọng Bình Dương luôn là đầu tàu kinh tế phát triển

01/01/2017 | Làm việc với Bình Dương trong ngày đầu tiên của năm mới 2017, Thủ tướng bày tỏ kỳ vọng Bình Dương trở thành đầu tàu kinh tế phát triển mạnh nhất của cả nước trong nhiệm kỳ này. Bình Dương...

Thủ tướng: Phú Thọ phải phát huy lợi thế “nhất cận thị, nhị cận giang”

Thủ tướng: Phú Thọ phải phát huy lợi thế “nhất cận thị, nhị cận giang”

04/12/2016 | Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, với vị trí “nhất cận thị, nhị cận giang”, Phú Thọ phải nghiên cứu để phát huy lợi thế, cũng chính là cơ hội phát triển. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc...

Công điện của Thủ tướng thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển KTXH năm 2016

Công điện của Thủ tướng thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển KTXH năm 2016

06/09/2016 | Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 1576/CĐ-TTg về thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2016. Thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2016 Nội...

Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển KT-XH 5 năm 2016 – 2020

Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển KT-XH 5 năm 2016 – 2020

22/07/2016 | Chính phủ vừa có Nghị quyết 63/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020. Ảnh minh...

Lào Cai phấn đấu trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Bắc

Lào Cai phấn đấu trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Bắc

22/09/2015 | Phấn đấu đến năm 2020, Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Bắc. Đến năm 2030, Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của cả nước. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch...

Thủ tướng chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH

Thủ tướng chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH

06/08/2014 | Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Mục...

Chương trình hành động của Chính phủ để nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững

Chương trình hành động của Chính phủ để nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững

11/07/2014 | Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển...