Nguyễn Xuân Phúc » "Kế hoạch phát triển kinh tế"

Kế hoạch phát triển kinh tế

Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2018

Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KTXH năm 2018

18/07/2017Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn số 5610/BKHĐT-TH gửi các Bộ ngành Trung ương và địa phương khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018. Ảnh minh họa Theo đó, dự kiến các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 cụ thể là: Tổng sản phẩm trong nước (GDP)...

Những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển KTXH năm 2017

Những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển KTXH năm 2017

04/01/2017 | Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017. Ảnh...

“Nguyên nhân đầu tiên” và “giải pháp đầu tiên” của Chính phủ

“Nguyên nhân đầu tiên” và “giải pháp đầu tiên” của Chính phủ

27/10/2015 | “Tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ, hiện đại trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế” là nhiệm vụ, giải pháp...

Thái Bình cần phát triển ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương

Thái Bình cần phát triển ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương

10/09/2015 | Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị tỉnh Thái Bình cần tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt, hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội...

Yên Bái cần tiếp tục phát huy lợi thế để phát triển

Yên Bái cần tiếp tục phát huy lợi thế để phát triển

29/07/2015 | Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy lợi thế về địa lý, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, du lịch, thủy điện, vùng nguyên liệu: gỗ, cây dược liệu,… để phát...

Thủ tướng chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH

Thủ tướng chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH

06/08/2014 | Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020. Mục...

Đẩy mạnh phát triển KTXH vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Đẩy mạnh phát triển KTXH vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

19/02/2014 | Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận số 27-KL/TW ngày 02/8/2012 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị khóa...

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

28/01/2014 | Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu Quy hoạch nhằm nâng cao...