Nguyễn Xuân Phúc » "hoi nhap kinh te viet nam"

hoi nhap kinh te viet nam

Giấc mơ bước chân vào hội bàn tròn “con hổ châu Á” của Việt Nam

Giấc mơ bước chân vào hội bàn tròn “con hổ châu Á” của Việt Nam

12/01/2018Với thành công của nền kinh tế năm 2017 vừa qua khi GDP Việt Nam đạt 6,81%, thuộc nhóm các quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực Châu Á, cũng như toàn cầu. Đây có thể được xem là tín hiệu cho một Việt Nam có thể mạnh mẽ hơn trong tái cơ cấu để phát triển nhanh và bền vững trong tương lai. Kinh...

Hội nhập và an sinh xã hội

Hội nhập và an sinh xã hội

24/11/2016 | Khi hội nhập ngày càng sâu rộng, Việt Nam càng cần phải hoàn thiện tấm lưới an sinh xã hội để bảo vệ những nhóm người yếu thế trong xã hội. Trong gần 10 năm qua, Việt Nam tự do hóa thương mại...