Giáo Sư Nguyễn Minh Thuyết | Nguyễn Xuân Phúc
Nguyễn Xuân Phúc » "Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết"

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết

“Người dân đã khôi phục niềm tin với công cuộc phòng chống tham nhũng”

“Người dân đã khôi phục niềm tin với công cuộc phòng chống tham nhũng”

13/02/2018Đây là nhận định của GS Nguyễn Minh Thuyết (ĐBQH khóa XI, XII) khi trao đổi với phóng viên xung quanh câu chuyện thế nước và vận mệnh của đất nước trong năm 2018. Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết Bức tranh sáng màu Tỏ ra vui mừng với thành tựu kinh tế – xã hội năm 2017 GS Nguyễn Minh Thuyết đánh giá đó là một...

Phán quyết của PCA là cơ hội để Trung Quốc rút lui trong danh dự

Phán quyết của PCA là cơ hội để Trung Quốc rút lui trong danh dự

26/06/2016 | Chúng ta cần nói thẳng với Trung Quốc: Thứ nhất, Việt Nam cũng như các nước không bị lệ thuộc vào Trung Quốc không chấp nhận đường lưỡi bò. LTS: Càng gần ngày Tòa Trọng tài Thường trực (PCA)...