Nguyễn Xuân Phúc » "Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết"

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết

“Em nghĩ thầy rồi sẽ lên “giàn thiêu” dư luận”

“Em nghĩ thầy rồi sẽ lên “giàn thiêu” dư luận”

19/09/2018“Em nghĩ thầy rồi sẽ lên “giàn thiêu” dư luận”, tôi mạo muội nói thẳng những suy nghĩ của mình với riêng Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết khi chở ông về.  Ông Nguyễn Minh Thuyết kiên quyết bảo vệ tinh thần của Nghị quyết 88 nhằm mang lại nhiều sự lựa chọn cho học sinh. Ảnh: Phạm Hải. Ông đến báo cáo...

“Người dân đã khôi phục niềm tin với công cuộc phòng chống tham nhũng”

“Người dân đã khôi phục niềm tin với công cuộc phòng chống tham nhũng”

13/02/2018 | Đây là nhận định của GS Nguyễn Minh Thuyết (ĐBQH khóa XI, XII) khi trao đổi với phóng viên xung quanh câu chuyện thế nước và vận mệnh của đất nước trong năm 2018. Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết Bức tranh...

Phán quyết của PCA là cơ hội để Trung Quốc rút lui trong danh dự

Phán quyết của PCA là cơ hội để Trung Quốc rút lui trong danh dự

26/06/2016 | Chúng ta cần nói thẳng với Trung Quốc: Thứ nhất, Việt Nam cũng như các nước không bị lệ thuộc vào Trung Quốc không chấp nhận đường lưỡi bò. LTS: Càng gần ngày Tòa Trọng tài Thường trực (PCA)...