Nguyễn Xuân Phúc » "đùn đẩy công việc"

đùn đẩy công việc

Yêu cầu Hà Nội không được đẩy việc lên Thủ tướng

Yêu cầu Hà Nội không được đẩy việc lên Thủ tướng

30/12/2016Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong công văn do phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục ký truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới UBND TP Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Ảnh: L.K Công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng thể hiện: Về đề nghị của UBND...