Nguyễn Xuân Phúc » "dự toán ngân sách Nhà nước"

dự toán ngân sách Nhà nước

Những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển KTXH năm 2017

Những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển KTXH năm 2017

04/01/2017Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017. Ảnh minh họa Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách...

Tăng cường quản lý quỹ tài chính ngoài NSNN

Tăng cường quản lý quỹ tài chính ngoài NSNN

27/08/2015 | Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 22/CT-TTg yêu cầu các Bộ, cơ quan Trung ương, UBND cấp tỉnh tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước. Trong những năm qua,...