Nguyễn Xuân Phúc » "đơn vị sự nghiệp công lập"

đơn vị sự nghiệp công lập

Long An: Chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập thành Cty cổ phần

Long An: Chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập thành Cty cổ phần

15/08/2018Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Long An thành công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần. Ảnh minh họa 2 đơn vị chuyển đổi gồm: Trung tâm Kiểm...

Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT

Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ GD&ĐT

07/08/2018 | Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh là 1 trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc...

Trình Thủ tướng danh mục đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hoá trước 31/8

Trình Thủ tướng danh mục đơn vị sự nghiệp công lập cổ phần hoá trước 31/8

03/08/2018 | Chiều 3/8, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp ký công văn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ danh mục các đơn vị...

Chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập thành cty cổ phần

Chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập thành cty cổ phần

18/06/2018 | Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng thành công ty cổ phần. Ảnh minh họa Cụ thể, chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập (Trung tâm Kiểm định...

Chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

30/05/2018 | Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Hưng Yên thành công ty cổ phần, Nhà nước không nắm giữ cổ phần, thực hiện trong giai đoạn 2018 – 2020 gồm: Trung...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 55 đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 55 đơn vị sự nghiệp công lập

16/05/2018 | Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định ban hành danh sách 55 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam 55 đơn vị sự nghiệp...

Chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Phú Thọ thành công ty cổ phần

Chuyển 3 đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Phú Thọ thành công ty cổ phần

19/03/2018 | Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Phú Thọ thành công ty cổ phần. Chuyển Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Phú...

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

30/01/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 08/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp...

Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt

Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt

26/01/2018 | Theo Quyết định số 5/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, trực thuộc Bộ Nội vụ. Ảnh minh họa Học viện Hành chính...

20 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải

20 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải

10/01/2018 | Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 33/QĐ-TTg ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh...

7 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

7 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp

30/11/2017 | Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp. Trường Đại học Luật Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp Cụ thể,...

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

26/10/2017 | Ngày 25/10/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng...

Tiêu chí chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành cty cổ phần

Tiêu chí chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành cty cổ phần

18/07/2017 | Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Đơn vị sự nghiệp hoạt động lĩnh vực lưu trữ giống gốc...

Chuyển 2 đơn vị sự nghiệp tỉnh Hải Dương thành Cty cổ phần

Chuyển 2 đơn vị sự nghiệp tỉnh Hải Dương thành Cty cổ phần

05/04/2017 | Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm...

Bộ Chính trị chỉ đạo cơ cấu lại Ngân sách Nhà nước và quản lý nợ công

Bộ Chính trị chỉ đạo cơ cấu lại Ngân sách Nhà nước và quản lý nợ công

20/11/2016 | Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. *...