Nguyễn Xuân Phúc » "đẩy việc"

đẩy việc

Yêu cầu Hà Nội không được đẩy việc lên Thủ tướng

Yêu cầu Hà Nội không được đẩy việc lên Thủ tướng

30/12/2016Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong công văn do phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục ký truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới UBND TP Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Ảnh: L.K Công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng thể hiện: Về đề nghị của UBND...