Nguyễn Xuân Phúc » "chương trình giảm nghèo"

chương trình giảm nghèo

Rà soát các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a

Rà soát các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a

24/07/2017Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về việc xem xét bổ sung huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP. Ảnh minh họa Thông báo kết luận nêu rõ, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội nói chung và chính sách giảm nghèo bền vững nói riêng là mục...

Tập trung vào 3 nhóm chính sách giảm nghèo

Tập trung vào 3 nhóm chính sách giảm nghèo

06/01/2017 | Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; trong đó yêu cầu tập trung...

Thay thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững

Thay thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững

09/09/2015 | Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững vừa quyết định cử ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia Ủy ban Ban Chỉ đạo...

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số 3-4%/năm

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số 3-4%/năm

09/09/2015 | Đó là một trong những chỉ tiêu cụ thể thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 vừa được...

Hỗ trợ hộ mới thoát nghèo vay vốn phát triển sản xuất

Hỗ trợ hộ mới thoát nghèo vay vốn phát triển sản xuất

21/07/2015 | Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm từng bước ổn định cuộc...

Thủ tướng sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến về giảm nghèo

Thủ tướng sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến về giảm nghèo

02/02/2015 | Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; báo cáo kết quả thực hiện rà soát, sửa...

Hòa Bình huy động tổng hợp các nguồn lực xóa đói giảm nghèo

Hòa Bình huy động tổng hợp các nguồn lực xóa đói giảm nghèo

13/10/2014 | Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình. Ảnh minh họa Theo đó, để thực hiện thắng lợi mục...

Lập BCĐ Trung ương đề xuất sửa đổi chính sách giảm nghèo

Lập BCĐ Trung ương đề xuất sửa đổi chính sách giảm nghèo

29/07/2014 | Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững vừa ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về rà soát, đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách...

Phê duyệt danh mục Dự án về giảm nghèo tại Hà Giang

Phê duyệt danh mục Dự án về giảm nghèo tại Hà Giang

10/07/2014 | Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa tỉnh Hà Giang” (CPRP tỉnh Hà Giang) do Quỹ Quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) tài trợ. UBND...