Nguyễn Xuân Phúc » "chủ trương của Chính phủ"

chủ trương của Chính phủ

Đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế

Đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế

06/01/2017Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Ảnh minh họa Để đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch...

Đầu tư 21 Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020

Đầu tư 21 Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020

30/08/2016 | Chính phủ vừa ra Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 21 Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ 3 Chương trình: Chương trình mục...