Nguyễn Xuân Phúc » "chính sách giảm nghèo"

chính sách giảm nghèo

Rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo

Rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo

23/08/2017Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 – 2018. Ảnh minh họa Mục tiêu của Kế hoạch là 100% các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tiếp tục rà soát, đánh giá tác động việc thực hiện chính sách, đề xuất các nội...

Rà soát các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a

Rà soát các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a

24/07/2017 | Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về việc xem xét bổ sung huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP. Ảnh minh họa Thông báo kết luận...

Tập trung vào 3 nhóm chính sách giảm nghèo

Tập trung vào 3 nhóm chính sách giảm nghèo

06/01/2017 | Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; trong đó yêu cầu tập trung...

Đầu tư 48.397 tỷ đồng để giảm nghèo tới 2020

Đầu tư 48.397 tỷ đồng để giảm nghèo tới 2020

03/09/2016 |  Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 với tổng kinh phí thực hiện là 48.397 tỉ đồng. Chương trình đặt...

Tăng cường cho vay các chương trình giảm nghèo

Tăng cường cho vay các chương trình giảm nghèo

29/06/2016 | Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tăng cường cho vay các chương trình về giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, cho vay hộ nghèo, cho vay theo dự án… để có...

Bảo vệ rừng gắn với giảm nghèo đồng bào dân tộc thiểu số

Bảo vệ rừng gắn với giảm nghèo đồng bào dân tộc thiểu số

10/09/2015 | Chính phủ vừa ban hành Nghị định về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2020. Đối...

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số 3-4%/năm

Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số 3-4%/năm

09/09/2015 | Đó là một trong những chỉ tiêu cụ thể thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015 vừa được...

Hỗ trợ hộ mới thoát nghèo vay vốn phát triển sản xuất

Hỗ trợ hộ mới thoát nghèo vay vốn phát triển sản xuất

21/07/2015 | Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm từng bước ổn định cuộc...

Thủ tướng sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến về giảm nghèo

Thủ tướng sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến về giảm nghèo

02/02/2015 | Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ chủ trì Hội nghị trực tuyến báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; báo cáo kết quả thực hiện rà soát, sửa...

Lập BCĐ Trung ương đề xuất sửa đổi chính sách giảm nghèo

Lập BCĐ Trung ương đề xuất sửa đổi chính sách giảm nghèo

29/07/2014 | Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững vừa ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về rà soát, đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách...