Nguyễn Xuân Phúc » "Chính phủ"

Chính phủ

Bãi bỏ một số điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xăng dầu

Bãi bỏ một số điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xăng dầu

15/01/2018Chính phủ vừa ban hành Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Ảnh minh họa Trong đó, về lĩnh vực xăng dầu, bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ...

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Long

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Vĩnh Long

15/01/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 04/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Vĩnh Long. Ảnh minh họa Theo quy hoạch, đến...

Khi Thủ tướng trăn trở

Khi Thủ tướng trăn trở

15/01/2018 | Nhìn lại, mỗi chặng đường đi qua, những tín hiệu vui cùng chuyển động tích cực đang xuất hiện ngày càng nhiều trong hoạt động của bộ máy Chính phủ. Dù còn bộn bề khó khăn và nhiều vấn đề...

Chính phủ và BCHTW Đoàn phối hợp công tác

Chính phủ và BCHTW Đoàn phối hợp công tác

12/01/2018 | Để tăng cường phối hợp công tác, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới, Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh ký kết Nghị quyết liên...

Điều lệ tổ chức, hoạt động Cty mẹ – Tập đoàn VIETTEL

Điều lệ tổ chức, hoạt động Cty mẹ – Tập đoàn VIETTEL

11/01/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 05/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của  Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Tập đoàn VIETTEL). Ảnh minh họa   Theo...

Chính sách đối với giáo viên mầm non

Chính sách đối với giáo viên mầm non

10/01/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 06/2018/NĐ-CP trong đó quy định rõ chính sách đối với 4 đối tượng giáo viên mầm non. Ảnh minh họa Theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP, giáo viên mầm non (bao gồm cả...

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc

10/01/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị định 01/2018/NĐ-CP về Điều lệ và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc (VINAFOOD1). VINAFOOD1 có vốn điều lệ là 4.359,39 tỷ đồng VINAFOOD1 là công ty trách nhiệm...

Ưu đãi dành cho khu công nghệ cao Đà Nẵng

Ưu đãi dành cho khu công nghệ cao Đà Nẵng

10/01/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị định 04/2018/NĐ-CP quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao (KCNC) Đà Nẵng. Nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi đối với KCNC Đà Nẵng Nghị định...

Khẩn trương hoàn thiện Đề án quản lý thuế Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

Khẩn trương hoàn thiện Đề án quản lý thuế Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

09/01/2018 | Để kịp thời triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu một số...

Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức mới của VOV

Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức mới của VOV

08/01/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 03/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), thay thế Nghị định số 55/2014/NĐ-CP. Ảnh minh họa   Theo...

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của VTV

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của VTV

08/01/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị định 02/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Đài Truyền hình Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ. Theo...

Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics

Quy định về kinh doanh dịch vụ logistics

08/01/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị định 163/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ logistics. Ảnh minh họa Nghị định này quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ logistics và giới hạn trách nhiệm đối...

Thủ tướng: Chặt đứt nhóm lợi ích thao túng, hưởng lợi trên tài sản công

Thủ tướng: Chặt đứt nhóm lợi ích thao túng, hưởng lợi trên tài sản công

08/01/2018 | “Tôi xin nêu một ví dụ mới nhất, đó là trường hợp bán nhà công sản cho Vũ  “nhôm” diễn ra ở TP. Đà Nẵng. Nhà nước được cái gì?”, Thủ tướng nói và nhấn mạnh, phải chặt đứt nhóm lợi...

Chương trình hành động của Chính phủ về công tác dân số

Chương trình hành động của Chính phủ về công tác dân số

05/01/2018 | Chính phủ đã ra Nghị quyết số 137/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII...

Phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

Phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

05/01/2018 | Chính phủ đã ban hành Nghị định 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý. Ảnh minh họa Nghị định...

Thủ tướng giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018

Thủ tướng giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018

04/01/2018 | Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao năm Bộ gồm Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Lao động-Thương binh và Xã hội, các chỉ tiêu kế hoạch phát...

Quy định mới về quản lý, sử dụng tài sản công

Quy định mới về quản lý, sử dụng tài sản công

04/01/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Ảnh minh họa Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử...

Dấu ấn trong chỉ đạo, điều hành năm 2017

Dấu ấn trong chỉ đạo, điều hành năm 2017

04/01/2018 | Với tinh thần Chính phủ kiến tạo, hành động, liêm chính, trong năm 2017, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an...

Nghị quyết 01 của Chính phủ: Quyết liệt hành động ngay từ ngày đầu tiên

Nghị quyết 01 của Chính phủ: Quyết liệt hành động ngay từ ngày đầu tiên

04/01/2018 | Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết 01, thể hiện rõ tinh thần quyết liệt, hành động ngay từ ngày đầu, tháng đầu. Thủ tướng...

Chính phủ ban hành 8 Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Chính phủ ban hành 8 Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

04/01/2018 | Chính phủ vừa ban hành 8 Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại với một số nước. Ảnh minh họa Cụ thể, Nghị định 150/2017/NĐ-CP...

Nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ trong năm 2018

Nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ trong năm 2018

04/01/2018 | Chính phủ đặt mục tiêu rà soát tổng thể các dự án BOT giao thông, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, phát triển nhà giá thấp…Ngày đầu tiên của năm mới 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký...

Sửa đổi quy định bảo đảm kinh phí hoạt động của BHXH

Sửa đổi quy định bảo đảm kinh phí hoạt động của BHXH

03/01/2018 | Chính phủ đã ban hành Nghị định 161/2017/NĐ-CP sửa đổi Điều 12 Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã...