Nguyễn Xuân Phúc » "bãi nhiệm đại biểu QH"

bãi nhiệm đại biểu QH

Chính thức cho thôi nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội đối với ông Ngô Đức Mạnh

Chính thức cho thôi nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội đối với ông Ngô Đức Mạnh

13/03/2018Chiều 13.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Ngô Đức Mạnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận. Ông Ngô Đức Mạnh (Ảnh: QH) Theo quy định tại Điều 38 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014: “Đại biểu Quốc hội có thể...