Nguyễn Xuân Phúc » Chính trị » Quảng Ninh: Nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố

(Chính trị) - Chủ trương nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố ở tất cả các thôn, bản, khu phố được Tỉnh ủy Quảng Ninh đưa ra và thông qua Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ cuối năm 2016.

Lãnh đạo huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) trao đổi với đoàn công tác của huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) về kinh nghiệm trong thực hiện Đề án 25 và mô hình nhất thể hóa trên địa bàn. Ảnh: baoquangninh.com.vn

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc cho biết: Nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố là chủ trương lớn của tỉnh nhằm gắn với thực hiện Nghị quyết 19, Đề án 25 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về “đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”, đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo xuyên suốt của Đảng từ thôn, khu, bản làng. Đến cuối tháng 5/2017, hầu hết các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác bầu trưởng thôn, bản, khu phố.

Bà Vũ Thị Dung, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh thông tin: Đến cuối tháng 5/2017, toàn tỉnh đã có 1.402 thôn, bản, khu phố tiến hành bầu trưởng thôn, bản, khu phố (chiếm gần 90% tổng số thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh). Trong số trưởng thôn trúng cử có 1.398 người là đảng viên chính thức, dự kiến sẽ được bầu chức danh Bí thư chi bộ trong đại hội chi bộ thời gian tới. Số trưởng thôn còn lại là đảng viên dự bị hoặc chuẩn bị kết nạp Đảng vào ngày 30/5 và sẽ tiến hành thực hiện nhất thể hóa chức danh trưởng thôn kiêm Bí thư chi bộ trong năm 2018.

Chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản, khu phố ở tất cả các thôn, bản, khu phố được Tỉnh ủy Quảng Ninh đưa ra và thông qua Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ cuối năm 2016. Với phương châm “Dân có tin, Đảng mới cử” và “Đảng cử, dân bầu”, các địa phương đã rà soát nhân lực hiện có, tìm những đảng viên được quần chúng nhân dân tin tưởng bầu làm trưởng thôn, tiến tới bầu là bí thư chi bộ.

Các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích những nhân tố mới có nhiệt huyết, triển vọng, khao khát công hiến; giải thích và tháo gỡ những rào cản về dòng tộc, cục bộ, đố kỵ, phân quyền để nhân dân hiểu, tin tưởng làm theo. Cấp ủy các cấp linh hoạt trong điều động công chức xã cư trú tại thôn, khu thực hiện kiêm nhiệm; đồng thời chủ động phương án kết nạp vào đảng những quần chúng có năng lực, uy tín với dân và có khả năng làm trưởng thôn để thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh này.

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã tiên phong thực hiện thí điểm nhiều mô hình nhất thể hóa chức danh cấp ủy với chính quyền như: Nhất thể hóa bí thư kiêm chủ tịch UBND cấp huyện ở Cô Tô, Tiên Yên; hợp nhất giữa cơ quan cấp ủy với chính quyền.

Bên cạnh đó, các địa phương duy trì hội nghị giao ban giữa thường trực cấp ủy với Bí thư chi bộ thôn, khu để nắm bắt và chỉ đạo kịp thời mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn.

(Theo Vietnam+)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenxuanphuc.org
Thích và chia sẻ bài này trên: