Nguyễn Xuân Phúc » Chỉ đạo điều hành

Chỉ đạo điều hành

Hạn chế tình trạng đô la hóa, nâng cao vị thế đồng VND

Hạn chế tình trạng đô la hóa, nâng cao vị thế đồng VND

12/01/2018Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động đánh giá, dự báo và theo dõi sát diễn biến kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế trong và ngoài nước để có phương án, giải pháp điều hành các công cụ chính sách tiền tệ phù hợp, kịp thời, bao gồm cả chính sách lãi suất tiền gửi...

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam

12/01/2018 | Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh minh họa Cụ thể, điều chỉnh mục tiêu của Quy...

Hợp tác y tế với Tổ chức Y tế Thế giới

Hợp tác y tế với Tổ chức Y tế Thế giới

12/01/2018 | Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư “Chương trình hợp tác y tế với Tổ chức Y tế Thế giới, tài khóa 2018 – 2019” do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tài trợ. Ảnh minh họa Mục...

Chính phủ và BCHTW Đoàn phối hợp công tác

Chính phủ và BCHTW Đoàn phối hợp công tác

12/01/2018 | Để tăng cường phối hợp công tác, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới, Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh ký kết Nghị quyết liên...

Hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan với Italia

Hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan với Italia

12/01/2018 | Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Italia. Ảnh...

Soạn thảo văn bản quy định chi tiết 6 Luật

Soạn thảo văn bản quy định chi tiết 6 Luật

12/01/2018 | Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết 6 luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4. Ảnh minh họa Cụ thể, để...

Điều lệ tổ chức, hoạt động Cty mẹ – Tập đoàn VIETTEL

Điều lệ tổ chức, hoạt động Cty mẹ – Tập đoàn VIETTEL

11/01/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 05/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của  Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Tập đoàn VIETTEL). Ảnh minh họa   Theo...

Giai đoạn 2016-2020 sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng nợ xấu cao

Giai đoạn 2016-2020 sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng nợ xấu cao

11/01/2018 | Với các giải pháp đồng bộ, toàn diện, Chính phủ tin tưởng rằng, trong giai đoạn 2016-2020 sẽ giải quyết dứt điểm được tình trạng nợ xấu cao hiện nay. Năm 2016-2020 sẽ giải quyết dứt điểm tình...

Chính sách đối với giáo viên mầm non

Chính sách đối với giáo viên mầm non

10/01/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 06/2018/NĐ-CP trong đó quy định rõ chính sách đối với 4 đối tượng giáo viên mầm non. Ảnh minh họa Theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP, giáo viên mầm non (bao gồm cả...

20 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải

20 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải

10/01/2018 | Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 33/QĐ-TTg ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh...

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc

10/01/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị định 01/2018/NĐ-CP về Điều lệ và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc (VINAFOOD1). VINAFOOD1 có vốn điều lệ là 4.359,39 tỷ đồng VINAFOOD1 là công ty trách nhiệm...

Sửa đổi quy hoạch mạng lưới đại diện cơ quan báo chí ở nước ngoài

Sửa đổi quy hoạch mạng lưới đại diện cơ quan báo chí ở nước ngoài

10/01/2018 | Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1378/QĐ-TTg ngày 12/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ...

Ưu đãi dành cho khu công nghệ cao Đà Nẵng

Ưu đãi dành cho khu công nghệ cao Đà Nẵng

10/01/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị định 04/2018/NĐ-CP quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu công nghệ cao (KCNC) Đà Nẵng. Nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi đối với KCNC Đà Nẵng Nghị định...

Xem xét chính sách đối với một số nhà giáo chuyển công tác

Xem xét chính sách đối với một số nhà giáo chuyển công tác

10/01/2018 | Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến đối với đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chính sách đối với một số nhà giáo chuyển công tác. Ảnh minh họa Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Chính phủ chỉ đạo xử lý sai phạm tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Chính phủ chỉ đạo xử lý sai phạm tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

09/01/2018 | Chiều 8-1, Thanh tra Chính phủ (TTCP) công bố Kết luận thanh tra (KLTT) việc chấp hành chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu Tổng công ty Cảng...

Thay đổi thành viên BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ

Thay đổi thành viên BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ

09/01/2018 | Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa ký quyết định 15/QĐ-TTg về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Ông Đinh Đăng Quang, Phó Tổng giám đốc TTXVN. Cụ thể, ông...

Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2017

Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2017

09/01/2018 | Chính phủ ban hành Nghị quyết số 138/NQ-CP Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2017. Ảnh minh họa Tại Nghị quyết số 138/NQ-CP, Chính phủ thống nhất chủ...

Khẩn trương hoàn thiện Đề án quản lý thuế Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

Khẩn trương hoàn thiện Đề án quản lý thuế Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

09/01/2018 | Để kịp thời triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2018 đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thông qua, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu một số...

Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức mới của VOV

Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức mới của VOV

08/01/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 03/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), thay thế Nghị định số 55/2014/NĐ-CP. Ảnh minh họa   Theo...

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của VTV

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của VTV

08/01/2018 | Chính phủ vừa ban hành Nghị định 02/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Đài Truyền hình Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ. Theo...

Điều chỉnh dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua Hải Phòng, Thái Bình

Điều chỉnh dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua Hải Phòng, Thái Bình

08/01/2018 | Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng và 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Ảnh minh họa Căn cứ...

Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS

Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội trong phòng, chống HIV/AIDS

08/01/2018 | Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội và các tổ chức cộng đồng trong phòng, chống HIV/AIDS” do Quỹ toàn cầu phòng chống...