Nguyễn Xuân Phúc » Kinh tế » Bội chi NSNN năm 2015 bằng 6,28% GDP

(Kinh tế) - Bội chi ngân sách nhà nước là 263.135 tỷ đồng, bằng 6,28% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Nguồn bù đắp bội chi vay trong nước: 195.900 tỷ đồng, vay ngoài nước: 67.235 tỷ đồng.

Chiều 19/06, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sau khi Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết, các ĐBQH đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2015.

Kết quả biểu quyết như sau:

Số Đại biểu tham gia: 461 (93,89% tổng số ĐBQH);

Số Đại biểu tán thành: 454 (92,46% số ĐBQH tham gia biểu quyết);

Số Đại biểu không tán thành: 5 (1,02%)

Số Đại biểu không biểu quyết: 2 (0,41%).

Kết quả biểu quyết Nghị quyết của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2015.

Theo báo cáo tiếp thu, giải trình về quyết toán NSNN năm 2015 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2015, UBTV Quốc hội trình Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2015 như sau:

Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.291.342 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn năm 2014 chuyển sang năm 2015, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2014, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.502.189 tỷ đồng (bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2015 sang năm 2016);

Bội chi ngân sách nhà nước là 263.135 tỷ đồng, bằng 6,28% tổng sản phẩm trong nước (GDP), không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước: Vay trong nước: 195.900 tỷ đồng; Vay ngoài nước: 67.235 tỷ đồng.

Quốc hội giao Chính phủ công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; Chỉ đạo các cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị kịp thời khắc phục những hạn chế được nêu trong Báo cáo thẩm tra số 506/BC-UBTCNS14 ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và ý kiến của đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước. Báo cáo cụ thể với Quốc hội khi trình báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 về danh sách, mức độ, xử lý sai phạm trong quản lý, điều hành NSNN  2 năm 2014-2015.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

(Theo Infonet)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenxuanphuc.org
Thích và chia sẻ bài này trên: