Nguyễn Xuân Phúc » Chỉ đạo điều hành » Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

(Chỉ đạo điều hành) - Tại Quyết định 1168/QĐ-TTg ngày 10/8/2017, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đinh Đắc Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Tin học – Đo lường, Đài Truyền hình Việt Nam giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Ông Đinh Đắc Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Tin học - Đo lường, Đài Truyền hình Việt Nam

Ông Đinh Đắc Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Tin học – Đo lường, Đài Truyền hình Việt Nam

(Theo Cổng TTĐT Chính Phủ)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenxuanphuc.org
Thích và chia sẻ bài này trên: